C ot lecr l o n v in t" l'islam

s, "ri,- , \ Ill ÎlIl' l 'I 1 \ ll1 in ll If';l l:! :1II" 1

~ c
1
l. ': ild 'il i 'JlI
N
"
L 'a g,· d ':l1'I'I ''' I" II"I
- a pru-r
N
:;
lI i "I I j' I,i r "
l i ' pru-n
NI
],,"
d ll 'l
l' ri "
n ' ~

S. 'r i.' j . .... " . .. L ,' hu i . d"1'i~l;lI t l ,"" pliq ll " ' III>': .i '·IIl I '·S 1 .,' 1< ll l la . lali "'I, ti'l'll' aux j<'I IlI"S

.1al'l' n'I\!l , ; 1 fai n ' I, 'sahlill i. " Il>

L'all" slall" 11 ,i, ' r"j
Il''/(1< 's ,'1 n ' ,[,· '' l'i nue-. h1 jt-'lJll<'
I A'S l' il,'," dll l"'[,·rillaj.!'·
l jlli,t" du [",h'rin

Yacoub Rot y

Le ramadan

ex pliqu é a ux je unes

E <lit i"n.. \I Hi!'o " 11 d'Enuour

L" l' I'upll'''I I'. sut' lui l a g r"lI'p e-t la l' aix, a dit " L,' 1 1I.,is .Ii ' l' :U1I:l<1.1I1 t's t I " 1I 1., is .1 1' m.rouumuu.un e.» 1

I ~ l p "11l11l1111a\ l tl " dl ! l 'I'Ilplti,tl' l's t l argl'Illl 'll t n "part,il' d:m sI t, 1I111lld l' l'IIli l'!'.i l li' ll'lllllt ( pH' l'PI IS l 'lllhh'dp s pa ys . u-a! .. ' s Il' 1'11 n'I'I' I'St'lItl ' qu'un dixir-nu-. Hir-n .Ii" "; ).( 1'lIS igl\lll'< 'II t . l'iU' t"" Il \] il,- . q ur- l 'I lldIIII! "S il' , a VP (' 1 : I f) mi I Ii Il ( IS .11 ' III1 ISII II1I:1II S, l' S1. : 1\ljllllr.n llli I " pili S g rand pay s is l: l llI i q \l l' d ll tuondo, qin- 1 'IlId ,' l 'IIITlp ll ' Iznrnfuton s d" III1I SI1111l<1IIS, ( ''l 'SI - ;'I -d \l"I' l' lll S quo I I' I'akisran. 1'1 ql ll' ;1 11 I ll illilllls d " ( 'llin lli. s «un 1111 1slllrll:UI S,

\1:<l gl"I; 1 ,II II1I ' S I ,' s l'nltll li' n' s Il 'lTi llll'i:til's , ethuiquc-x. 11l1 ).(lIisl iqw 's 11 11 I Hililiqlll' s qui S !'11\1I ' 1I1 1 11111'1',,11,1' t-t. di visl'I' I:t c-uuuuunuutr- musuhmuu- 11IIIW Ii:i1 ,', 1 "' l1, "1'i SI' l' P( 1 '1111\'1' Pl' ( , vi ril'I il ÎI ' 1 1('11 11 '111 uuifi, ; 1' P:11' II'jl' I 'lll l' ( ' 11111 11111 nauuur- {i ll lll "i s .Ii ' r.uu.nkut. 1'1111 1' f li 1'<, l"I 'ss('lll il' ( '1' 1.1.1' 1111itl ' dilll S lil i1 i vl']'sitl;, 1 liliIS aVl lilS rhuixi d 'ill\lsln'r (' 1' livn- sur li , l' :lIll;Hi:llI : 1\ '1'1 ' dl' s i l l1:1 ).( I' S r-voqunnt. div( 'l'sl'S " llIlln ' ,(,s .lil I II.n\d .. is lall\iq lll', lI il'lI ,; vi dl'lTlIl\I'lll" i l IH' W IIIS il p iiS l t(; Jlll ssihJ(' dl ' k-s evoque-r t oun-s.

I ~ l t r:nh wtillil dU llolll , 1II1/11 l'S! l ürn, Tout all l(lilg rh ('1'1 !"I )(IS' " Il .'\IS .l iS'Hll' (I .,rl(' lJ i" /I. (:l'I )('JI(!:IllI, (I:ms lI' s (' I I~lt i"IIS tl n ' .,s du ('.' rall uu dl's p aru],'s du l 'l'uplti-h',

IlI'11 S g ill'i llOllS il' nom , \lI f1h r -u a ral,, ' af in d'aüin-r l'attoutiou s ur li t Il aUIH' S iH' J"('1' . 1 11 N om divin.

I i'S l llU\.'" a ra lil' s sont uuuscrus 1 .' l' 111s sunpl.-nu-u! Ilil ss il,Ii' afiu 11' 1'1l fal'il il\'l" la h'l'l lI ])' aux e-nfants . ' : 1 ' 11, q llî OI n! l' Il; ass i Hlill "'S 1',11 ' l a l atl,L( l ll' f ra ru: ;aisl' sU 1L1 {'n its s"lilll l' lor lhogra p lw lI siV'p. 1';'(' llI l'h' : (' or a ll . s ourat r-, I wgi n' . r.uuadau. La :-'Ip t"q w ', K aa b a.

]. ps e !l il T n'h l' II r(l l ll.~. · , iIlSl " n;s d a ilS II' t.' , tl - . l"( 'II\ ll Î I'llI a ll\ II O\l'S . '\ l'l ie' ltin 's S i tll l'I'h l'Il l ~ lS dl' p aW', l ,l 's dl ilTI'( 's r-nbh-u. q u i S lI i V 1' 1I1 l('s r -it.uious. 1' 1'1I\'fli l '1l1 ; 1 la la hll ' II ps r ('kn' I H"; 'S pl. u-('l' ; ' 1 l a l'i ll 11 11 11\ 1" 1' ,

1 - Le j('illlt' : Il ualr ii'l\l(' pflie-r d(' l'i... 1 1l 1Jl

L .. , l'r nl'hi'!l', l' ur lui la grtH'l' p l la pai x , fl UUS il l 'ilse i glll" qm 'lïi'.hlllll'st iJa sl" Sil!"('lIlq p ili l 'l's :

e l.'; ltl l ' s t al i o ll dl' l' II i ( '11,, 11 ; '11 1;1), 1 .'I·st -;' , -d in · n-t-on. uaitn - 1'1 affirmer jus qu'au l \l>nlil'l' i llst,Hlt d l ' v il' l 'II t 'l ' It\ O I H!E' qur- P i l ' u ('s t I l ' s eul diou l'! 1(\11' r> l l\lIli:IIIIl\lad l' si S OIlI'll\ 'OY ".

e La 111'Î!" n' (salù1 ), r-i uq f , 1 Î s l'~ j l' jl ' I II'. e I:i lllp•• t pu rifhun-ur ("~lkà1). une - f u i s )1;11' a ll,;l P; I1'ti1' d'uno-rtatn I1lV' I' ,HI d l' r i d u ' ssl' , e L I',iP1 1lll' ( s i lI1 ), r-huqur - ~lI l tl1 "I', .tunuu h ' IlIlii s dt, r.uu.uf.ur. e 1. E' pdl'r illagl' (h a,Li ) a L a \ ll'l 'q lll', 11I 1t' fu is da us 1 :1 vil'. d i' s qur- !l's nul.\ l ' Ils d l' r,l('I 'OI Uplil' s ont rt-uu!s. ( 'ps c-inq pilit-rs mnintb-uu.-ut Il'' 11'1' is lam, (' 'l 's l - ~'t

lli rl' w .l n' s l 'llIUis sic.ll llu ; rtl .1I111· a ltir-u. tout l 'l llnHW un l " d i li l '{' 1 ·... 1 mainh-nu par i'. l'S f oudalious . S i quelqu'un n-tuuit h-s murs Il l ' f l'Illlalil'Il 1 11' s ; l ruai-am, ( ' l' II<"I' i s 'l'ffOlll d n'rail sur fu i. 11 l'II ira it dl' I lli' lIl!' pour l 'islam d l ' r-olni qui l' l'si'.l't'a i l d' l'Il l' r<lliqlll'r f l' i'. b asl's obli gal"in's,

7

2 - P ourquoi f init -on jt IIH'r ' ?

1 ) jl'll ll l,IIS a l, n ll l1llll' dl' u-ùm-r ,'I I ) IIII1 S , li sa1lt l !;IllS Il ' 1 ' uruu : .. ( 1 vous qu i t Tu , H',," ! 1 ,1' , 1 1 '1' 111 1' VIlIiS l ' s t ]l1"I' SI"l"il r-unmu- i l a l 'I l' I l n' Sl'ril :1( '('11\ I lili VIIi IS «nt Il f"( ' I' ( 'lil 's ' . l ' l 'l l l -l 'I n ' s l'n'Z-\"lIls rrahu ifs r-t I li l ' Il' . ,, ~ ('" \ 'l 'rs l'l l 'sI m-e-ru j -l h'SSI)IIS.

1,',,,, '1'" ",,,, ""'1"'" 1" , - ,·~l -a -.lin •·u x ' l'u l' I,U. ,U' Il' " '1 ' 1 111 1'1';,11< 1 11"111 'II<-"n' h"", 1"li~" II' 'IIW L' j.,u a ""'1. "I ll' l ï~I;' I II , muaunm-nt h ' II H1;!Isl1l< (' 1 l, ,hri~l j:misnll'

"

L " l' ru plll'l l', sur lui l a g r: w" r-t la p ai x . 1\ <l1IS ,1 d il : «A I1<111 l' s i 1' 111' , '1 il Il ',1 1'( ' ' '1'11 ' qll l' ( 1' qu i l 'si pur.»." lrir-u II(lll S a IIiIiS (' n "I '" l, arl"ail"Il Il' nl pll rs.N "lIs ck-von-, I!IlIW n ' st l'!" pu r s 1111 I l ' n-dr-vr-uir si 1 1l11ls \ ollloliS qu 'Il llOU S ; IITq ,II ' :Il IlIl '( ' S d" lui. 1 ' 11 \1 1' I IIlUS p l' t"II ll'l l n ' rk n-vt-uir ( 'II s on l':ll'a oli s, l lil 'll 11 1I1IS:1 o n l o lltll; dl' jr-ùru-r afin 01<' 1 1(l11 S purifie-r. L " l 'roph d p llI 11 l Sa dit : ~ 1.1' jl'lL I U' , - s t , li, l I1l' .\" 11 ,I I' purific-ariou d lll'l l rll s . " 1

Il l 'sI l'n s (' ij~Il1 ' qll, ' la l"ill" i l ll' dunuu n 'II/(//II/I/ s igll ilïp !Jr"lil l'l: 1 '1 11 11(' If' Ill ois dl' j l'( llll' s' al'Pplll' r allw d all parrr qu'Il hrùle d f, lil dlsp arailn-Il's l'l; d l '; . ... d ps ser vin-ur s l k 1 Iii - u. Lors que- I I O IiS j "ùll ons, lU lU'" P " lls o ns 1 ~ 'a l lC"1)1I 1' il 1 h l ' Il . ~ ;11 j euuant, nous r-lu-nhons i l o lo lp ll il' s un 1'; H"l!lJ ll 1 "'lIr 1l 11II l' s Il'S fautes qll<' IHIIIS :l\ lIliS f aill's, p oli r I " ul, - s ],'S lil"'soi)l " iss a l ln'S qU l' W IllS a \'l II I S 1111 rruunu-un-. (,1 ' ;"1("(' il w . I I"( ' jc-um-. qu i l's i 1I1 U' prt-uve- ,1 " l " 'lln:IlI("I' 1' 1 d 'o!lpiSS; Il ll"l' PIlH'n; O il'I I. Il ''IlS ('S I'I "I'UIiS qu'il nous, t't 'I' :1 , '(' happp l';1 lr-ufc-r r -t nous ouvr ira I f'S 1 ~ II'I I 's 01 11 p:u ':ldi s, 1 ,1' l' I'o p hloll' I lOUS a dit : -tr-lui q u i jl'Ù lll' il ' l lilli s d" nuua.Ian, l'Il l'C' lllla issallll'1 l' I l n 'S I )l'I '1<lllt ; 1\' 1'1' \' igi l: IlIl'" I ps n- J.!,lps d lljP lIlP . p xpi l' 1 S "11 P;jS~( ; · '

1E,I' " 1 l '1 ~ ( ; L\ ''( ' l'l< r , 1 .. " ,,10 11' 1111<' p "iJH' 'I II! . l'Oll Cl I lI"III ..(' ..1 'l'" \ "' "r " P,LII'1 IHll' "Il 1 ,1" ,, 1< ' 111 -" l a nl< '" '1\1" 1' 011 " " 'IIlIIl ... ·~ l ' . !lu ' li Il t '\ 1Il..,·"n,·('10' 11" · 111 " , '~ L Ili"' '' ' ' II , '.~( l'Li n li ('1 .. ~ I P' Ul j "I<1I " ( ' ..rH I ' 1"1 , 1I , . LI I' ,II II" III " ' 1' ''' d . I!I~ " 1'11< ' l' i,' n'aura I o; ,~ il «ul.u- la r", " IoI.· ' '' l' L I ll''' ' P, lI 1.. 1 "11 .1 .. l , . ,,1" <'1

"

LI ' j 'n 'plli'IP l Ul US a di t, h:: al('IIH'lIt qu'au (' O Il I"S du Ill ois d ,' ramadan I(' s <llI ";I'S ( -' lIX -llIhlH'S d l'Hlalldp ll l nuit d jour a l iir-u ,Ii, Il 'Ill S pa rdonm-r, e -t q IH' , l" r s'll!< ' a I T i\ (' l a I l o'l" llil 'n ' nuit , i" r:t 1\1:lO I:UI. l ix-u lllHIS I l, ln llll ll u ' il tous . " . \lais I f' l' t'ol'lti'l!' IUIl! S a d n, :I llssi qw' (' l'!lli qui a f uit I l' ra madall l'l q ui Il',1 p <lS S lll,1"0 1\1\'(']' h ' I, ard"ll, l li l'II r( "I "i";lIp d l' l ui. 7 1IÜ'1l o ffre t'Il l' ffet. tr-Ik-nu-nt. d" lllis "ri (" on l<' l " d f' pardon a il ('o lll"s d" PP Ill ois l' l ' IIi ql ll ' 1It11 .wt' m " llr sin-r-ro Hf' pr-ut. on l '\.rl' pri\I ;. ( 'l'lIli qui. llialg r<' ' 0111. Il ' ,] p as rr-us si il obh-nir r-r-s r avl ' llrs divim-x, l.'pSt vruinn-ut qu'il S'l' II l' st d o"SÎIII,pl't\sSI; d qu'il l1 ·a JI: IS d 1l'1"(· 11I ; ;1 s. uis f ain- l iicu. A lo rs 1l il'Il sr- d, 's illkro' ss.' d ,' ('1' mau vais s e-rvin-ur p t r (;loÎ).( I ll' dl' l u i,

'"

; 1 I. t' I'; mér itt,s d u m oil'; dt, runuulan

A l a v l' il lt, rlu I ll o i s d l' r nnnubur, h' l ' I'lI l'h i, It ,; sur I lli la I-\f<Î t -" r- t l u p ;Ii;';,;1 d it i . ses C Olllp a~ l l l l l1S : ~ O ~ ('IIS! ln l ll< l1 S 1Il a ~ ll ifiq u p l'l 11l "l1i ,'s I t out ]11"1 ,1'111' , (I ll Ill ois daus 11'qll l'I il Y a utu- nuit qin l' s i !I wiJ] P lIl"1 ' qll l' milb I llilis l , ( I ll Ill ois dur ant h-qur-llr- , jl 'ùr ll' l' st I IIU' o il li/-«llio l l n :>'I "" p ar A llah, p t la v d lll' l'i . , u s.,, ail t'our s d l' l a 1 11 11 1. W II ' ' ·;';I, t ' lIt ' lI (, t ,." M ~ G t's t I l ' 111 1 li s d l' la pali t' I w t' , r-t la n;('oIll IH'ns l ' d l' la pnt.u-ru-r- . 'st I l' p ara di s, ("l'sI li, mo!-, du don. 1 111 I llois a il ( ' (Jllr s d llqlwl I l's n 'SSU lIl T I'S du u 'uya lll atutuu-nu-nt. [ 1 /1 Ill ois doru Ir ' dd) 1I1 l 's t nu -a-ri r -or. h-, d O I1I, I I' nuln-u ('s i p 'lr d oll l" t bmt la fi n ( 'sl a lTr aJlC'liissl'l lII 'lll, du Feu d t' 1' (·lIf('I". » !1

, <l~ 1J ; 1" 1JI ' j o ll l' d t, remois. Allah ; l lll'alH' l l it, ~ d ll 1" ' 11 dl ' ]" PII t'P r 11 11 l ili ll il' r d t' g t' llS. r-t, IOl" sq \1I' vi "Jlt la vi n/-(I lll'llVi i 'll U ' uuit, Allah t' II a f f n llwhi t l'1H"1 J!' 1' aut.uu. qu'il l' II a affranc-hi c lo'pu is li, l k' IIiJ I dum-us. , Il '

lA' 1 '1'01. 1)('11' nous a di t ' 11 11' lnrs quc a r ri n'Ia prt-nui-n r uur cl u Ill o is dt' r.uu.ulnu, 1 iir-u dit il SPS a ll/-(l's " Ù l { ido IlÙIl ! 1 Ouvn- !l's 1"11 '( I'S du parad is aux jcùneurs d "

1 Il · " ~ 11 d" t a I H Il I c1 \1 I l. ' s i i n ,..ir, h ' 1 11 rI 1 "

! Eln' , lff r: lIll'h id .. k .. ,l,' r"lu" 1 ,' " 1 ...· Il ''''''' 1 "' '' 011'0 1" l' n' h~ ' l l ' Il Il'1,," '11 ' " n l i" """ d . ' lrn-u <~ ,oln° <l in j d.' li\l't' cl " Il .... 1 '' '' D " ""hlr " d, al i ll ll '1 01 .. l'.. ,,f , 1

1 l>: i,h"I "II ' ,,1 LUlli " h. UII, ',lt ' l<.!!, i ,-, l , ' ''' 1" "1,'''' 1 I1II,ar:""

11

ln l 'f lTllIlllllla llll; d ' , \l llw ' .d 1 . ( 1 ~la lik ~ ! 1 '\'1"1111' 1" '111' l 't!\ !l 's l'0rll 's dl ' r l'lIli,t". ( 1 .librail' ~ DI'Sl 'I' IHls S III" 1" 1'11' , lig ut,· l l's Il' 'II I1II1 S, l ' I H"!lailll' -If 's 1'1 j dlP -l l's ail fon d dp s lIll'l" s afin IIll 'ils tl!' vu-nue-ut p as r-orrruunn- l i a onurnu Ila ll l ( ' j l ' (11\; 1 11[ " 1 il, ~1{ mhauun.n l ." I I I,l' l 'n lplid l' ;1 a i, ' Ul l ; qlll lth-u .tit ( 'IISl l ill' il son p ar;lf lis : ,, l'H ; I ~ II ( ' l o i t-t ('Il l ill'il is -Hli pour ruos svrvtn-urs (Ill i vù-ndront l, il'II I (·)\. dan s mn d l'llH'lln' 1'1 ma g ( III'flIStH; l''' 1I1" SI' n-pœa-r d !'s l'''illl's du h as lIIlf lhl('." 1 2

1 \ \11 ,, ~I, ,, ( Il '' d"" . " ",. 1'[0' 11\ lI "m " d, ( l ' n'I, l ll l " ~ ' b h " ....1L ill>:, h m g" , Il' g: (1 01(' , Il ,,, l" li l ,'" . 1 , ' r,, ,,r, r

!<t , m, l , ' 1 1 . " ,,", M., t,,· d" r;lIIg " (,,, 1,, .... 1 , ', ,,' \"i '1' 11 , 1 ,., 1. , \ 0; "":l, '. ,t, · (]' II "' 1".lI n' la n ", 1: 11i"11 01 LI (" u " " ." , 1'(, ' 1' 1"'1"

1 ( " ' '' ''''1'''' ' l,w l' IU\ Ul. " , 's l I'nno-ru-r . , d ""· ",, ' '' '''1':'' ''. ' '''1 h l l , h' '' ''' ' f 1. Io:" ul <l ,' . k .... , I,,'u ; 1 J~. " 1 ' '' ' l ,,,,,, 1. s " ' '' . 1 '' Il'' , ' -" ' ''1 1.· oI "<'I oI .. r" (11 ,, 1 >lg u' -..,u ,m . l j .lf' d ., "'... ,10' 11"'''''. " " 1 "" l UI 'l ui , - h " 1 .-I1" ''' ' ''' ' . ' l ' " 'H'11l " "'" l'nnlt 'I" t ." "' T\II""I" <l , . [ ''' 'IL

I~

- 1 - Ln du ree du lllu is d,' ramadan

l. l ' Ill o is d l' 1';IIlI ;ldall 1' .... 11 1' m-uvi.-nn- d l,.... d OII Z " moix l k- l'mu Il ; l' i sl.nu i q!ll " ( ln l'III Il ' dnu .... r-r- 111 1 li s il l' JI ' '-11 H' d i's qU I' I l' cr o i ss an t (li il" l !) d l' l a 11 1111\1 , 11, · 11l1 H' mdiqunut. h ( h~11111 11 11 mnix a (~ II; V II ,1 \(' 1' re-niludr- 1 111, d ., l lllltl' 1l I a lli i' l'!" d i' S que Il' I llo i s ]l 1'1 ··(,, " d" ll1, l" l'sl à-dirr- 110 mois df' d l il; l h i Lll , a (' o lllpll' : lII j llll1's, I. t'S ruoi.... i sl ; 1I11iqw's .... 0 111 l' Il l'I l d Ii asl's s u r h- cyc-h- luunm-. l'tu lL! , d " l ',' r a il , a il nuntnunu ~~j jours d . m t unxunum :l!l jours .

L v m" is d,· raruadau S I' l e-rtniru- 1i 1l' SqI U ' Il' c r uissant ri " la nouvr -lk - h uit' d u m oi s sutvunt . (" ·l· .... I-I ·I-d i l ,' Il lois 1 \1 ' -hawouàt. ;1 ,;1 1 ; \11 , 1\' 1 '(' " " l'l illl,j(' par llt ·S 1 1;I III,iIl S di glll's d l ' r o i o u, d ,' t ouu - m.mu-re-, dl's ql ]!, li ' 1111 li s d l ' r.uuadun a "" 11 11 '1 " : 1 11 j " IIl" S _

1.'; III1H; I' lunain- ( 'o ll lp" rl " ('111 1'1' :V ,-1 1'1 :Vi;) .l 0ll l's. s uil l n a I l . j'IlI I"S d , ' Il lOlllS quv ]'; 1111 [ "1' s onun-. 1 ';11,' S I ' ( k p]; II'(' d "l lt' 1 L lllla 11 1 dl;H]lh ' , 11 11 \1 ;1' p a l' r;I I' IH , r l ai l 1 ' ; d l ' 11d ri , - r , I l'( ' 1<11'111 a 1.

LI ' schéma c i -I!I 'SSllS n'I, n : 'sl'lli p jp (".\' 1'11' nn-n suc! dl' la 11 11 n' , , '\11 111 ;11111 du 11I1Ii s, la huI(' a ppa raît il l' llill'st, a pri:'s li ' couctu-r d u sok- il, e-r a d' abord la fO l1\1P d'un IlIilW(' c-roissant ( A) , l'lI i s, j 'HII ' a pn"s .I IJIII",(' P ("l' OiSS,llll, gnl ssi( c-r l a 11111(' un-lut son nrcmtor quartier ( H). ( Ill l's t ; i1IJ rs ;111 quart. d ll mois, l'ui-, 1 ' , 111 ' g rossi], l ' IWllI"I' dl' juur 1 '11 ,j IJU I" d I Ii'v i" 1I1 1,lt-il l1-' (t ' ) . A l 't' 11\1 111\ 1'1 111)11 l 'sl,;l l a lill 'itil" du Illoi s. En sui t \' l' Iii, diminue 1' 1 arrive- il sun d Nllil·1' quart ior ( Il). Elk- d iIllilllll ' l ' r n-ore - c-t Tl ' ('st hir-m ( li l'l u s qu'un !'îll l 'l"llISS:lJlt ( l ' ;) vixjhlr- àHc st. avant Io [(' \'('1' ,lu solnil. Ell sui l l' ( ,111' ,li sp:u,lîl ( "'l1ll ol ,\J,l'I1I('II I, )lIlis r-lh n;;rp p :IJ':l î t ; 1 1' ( nu-sr (A ), IIIl s oir 0 11 d .. ux p iliS tan t 1' 1 ITn nllllll'lH ' P Il !lW'UVI' au c ,vd!' I I W IIS\ll· l.

tknuminnu-nt. i l n ' quufûrnu-ut ln-aur-uup ,I\ 'I('\ II 'S, k - j l ' Ill ll' i slalTli lllll' I ll ' c-onum-uvv l lii S ,II . I p\Pt" .tu s (il l 'il, C 'c-c-i l' si une ' gra\ l' l 'rT " 1I1' q u'il ("O IlViI' 1I1 salis (:(' SSI' d l' n'(' lin l' t'. [ .1' jc-ùtu- f ·0t111Ill' II I't ' t' II fait hi .. . , ,lV: 1 1l 1 le -1('\'('1' du s l . Ii'il. Il c ollllll f 'III' I' nbli gal f. in ' lIlPl ll ill'illll. (', f " t's i - il din ' j usl" a il 11 61111 1 du 11 'IllPS dt' Iii ]1 1'\(' 1'1' d a soubh. A ("(' nuum-nt, :I I'E sI , Il ' f'il'l ""llllllt'III'" 11'l " SI,ig h l'llll'ili i l !' ln' l;da În ' l lilr la l ueur blam-hr- d l' ['nulu - (fujr }" . Lln.rizun [l' I'si a ll >l's pl us ' "111 il f :lil uoir ,' 1 l'un , "i JlIl11ll' lIl'(' a d isllflg ll l'j' l a t1 i ff ( " 'I"\'1l(" ' l' tltn' ll' ("jt']!'1 1: 1 ft 'l'!' I' .

1L a ul ,t· ", ' , 1 "• I~'~ " 11 ' ,,,"1"11<1',, ... ,., l,LI II" I" .\ l' ,,ut..
' ''11111 '' Il'-' 1" Il j,,~ 1o' Il""' ,1 Ir> r " 1 E ~ I d II I'" " W IIr io l,uII1,,' "
, I l lra l ,It, 'lUI '" .",. Ii 1 l ' n ,gr< ~ 1\' Il '''ut P , Il''' , " '1" l ,'liTt 'n'Ill' .nl' I II ''' 1
1.. 'IPI ' 'SI d" I.' ,·,' l:Iin' , 1 1'" (r,I '" hr- , '1 l'nil.lI 'i< ' 1 " l1I il'T<' l"~'"

E lI... .. iu· ~" <II"I I"·lLl \11 III 1. ,l, \ . r 0111 ~,,1"1 1

i \ por tt r dl ' c l'! inst ant (I ll d o i! o hi ig ill u in ' I IH'Il 1 a vo i r ( ,('SS,' d " Illi Hl g ('r 1'1 dl' huirr-. :-; i l' u I' d { ' J);ls s;li! ("l' Ill ' linuh-, h- j eum-d l' 1 '(' jo u r Ill' s PI"<t i! l'a s v alahh '. l 'ar 1 1It's u n' d l' pn-riuuiou. <tfi ll d l' m- l'a s r i squer ,Ii, SI' I T(l fIl I' Pl" ( '1 d l' d '1 ~lss " r ( "' 11l' limiu-, i l t' Si n '('u lTlIllatll h; duru-n-r dl ' ll l <tl lg l'I' l'! d l' h oin' environ F ' l ll tillllll' s plll S l il!. :-; 1Il" I t'S l" ai" l l<lri t' l"S ( i l il sa ki,\-a) q ui s o nt d i .... t n l l1j( 's d;1I1 S l" ha ql w pa ys il. t'lI (' (' asio/l du l 'amad al l. I I' 1Il 0ll IPIIl 011 l'o n doit. ( 1'SSI'I" d l' nuu uë-r .. t d t, !l(J i n' l' SI ap l' l'I l', i msak . !';1 roll n'Illa rqlll 'I"a que - c llaql Il , JOli !" l'I LP II J'l ' d l' r illlS ;'l k S t' s i1. ll< ' environ l ~ l 11 1 il 1ll1l 'S avant. n U'I Il"!' I l! ' ln pri " ' l"! ' d l ' I'aulu - ; l PIII'h'l ' :-;(1 111.1\ 1 111 fajr. S I'IU 1\ k-s «aleu drk-rs . 1' ( ' d ('la i d( ' s, '(' u ri l (' pr-ut vur u-r 1 '111 .1"( ' 10 l'I :! {1 HI i 1 1 uresa\ ' ,1I11 l'li, ' Il rI' d , ' l '(' 11 1 ' pr ii ' l"! ',

l '; l jtl lll'l U ;" l ll' jl'lJ lll ' ( ' (!lI lllll'IIl", ', 1 ( 111( ' ai l 111" 111( '1111 11 ' l'imxa k d v a jus q u' au ronr-tu-r ('l!llI plH du s ok-il , ("'( 'S t, - ; I " d i l "!' jus qu'au I l{ ' li ul- du !l 'Ill P ,, rk - l a p rii ' n ' du l1I ; lgli rplo . S m les l"a l "l ll lril'l"S du ml uadall ,ll'I'\lI1 ' d l' Ia rupt ure- d u j l'lrlll ' p st . a pp d t>t, ilhtr nu t1I a ~ li r('h .

* * *
* * *
*
*
* * * * *
* * * * * * *
* * * * * * * * *
View Site in Mobile | Classic
Share by: